In english
På svenska
Automotive Sweden - för fordonsbranschen i Västsverige
sep 03 2009
Fordonsnyheter - Bransch -
September 2009
Många vill ta över
Bilbranschen upplever mycket svåra tider och det finns utrymme för omstruktureringar. GM, Ford och Chryslers svårigheter har öppnat för nya aktörer.
Fiat ökar sin roll genom att ta ledningen i Chrysler men det ser ut som att Fiat missar Opel. Den kanadensisk/österrikiska underleverantörens Magnas köp av Opel verkade helt klart i början på sommaren men därefter verkar GM fått andra tankar och förordar nu det belgiska holdingbolaget RHJ. Tyska staten som ska vara med och finansiera Opel-affären förordar Magna. GM:s oro för Magna-alternativet kan bero på Magnas ryska finansiering och kontakter med rysk bilindustri. GM är orolig för tekniköverföring till Ryssland och att Opel ska utvecklas till en svår konkurrent till GM på den ryska marknaden. Det ryktas att GM också är intresserad av en återköpsklausul och att det skulle kunna finnas med i RHJ alternativet. Alternativet att behålla Opel inom GM har också börjat ta form men har lett till starka protester från tyskt håll där hela affären börjar bli mycket politiskt känslig inför stundande val.

Fords försäljning av Volvo PV är under arbete — kinesiska alternativ lär finnas med och där kommer oro för teknik- och produktionsöverföring till Kina fram som en negativ faktor ur Ford och svenskt perspektiv. Ingenjörsfacket på Volvo PV arbetar med ett svenskt alternativ och ett EU baserat alternativ lär också finnas. Ford är sannolikt tveksam till ett kinesiskt övertagande av Volvo PV eftersom det kan hjälpa in kinesiska tillverkare in på USA marknaden och hjälpa Kina att komma ikapp på säkerhetsområdet.

Saab ska köpas av den svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg. GM är positiv till att sälja men affären kräver 11 miljarders finansiering och den är inte klar. EIB ska med statlig garanti finansiera 4-5 miljarder, GM 3 miljarder i efterskänkta fordringar, Koenigsegg 0,7 miljarder. Det saknas 3 miljarder i finansieringen som redan bygger på att EIB och svenska Regeringen ställer upp.

Fiat vill komma upp i en produktionsnivå på 6 miljoner bilar eftersom man bedömer den volymen är nödvändig för att klara nödvändiga utvecklingskostnader. När det inte blev Opel talar rykten för att Fiat och Peugeot skulle närma sig varandra.

 
Kina samordnar sin bilindustri
I Kina som nu är världens största bilbyggarnation satsar staten på att konsolidera bilindustrin. Man strävar efter att få färre och större tillverkare och enligt planen ska det om tre år finnas minst två tillverkare som bygger minst 2 miljoner bilar per år och 4-5 som bygger minst en miljon bilar per år. Vidare satsar staten 10 miljarder i "grön bilteknologi". Kina ska nu också helhjärtat satsa på att utveckla egna starka varumärken samtidigt som det nog finns ett intresse av förvärv i väst för att snabbare komma in på marknader i befintliga återförsäljarorganisationer och att få del av modern säkerhetsteknologi.

 
De stora japanerna har hög fart i utvecklingen trots svåra tider
De Japanska tillverkarna har tappat volym och fått vidkännas stora resultatförsämringar. De stora tillverkarna Toyota och Honda har balansräkningar som tål en nedgång och de satsar starkt på utveckling och har båda kommit med nya hybrider som tagits emot väl på marknaderna. Nissan profilerar sig med att starkt satsa på renodlade elbilar och ska introducera en femsitsig elbil 2011 i Japan, USA och Europa.

Chrysler o GM startar om
USA:s tre stora biltillverkare har haft det svårt en längre tid. GM är nu rekonstruerat och ska minska kapacitet, strukturera och organisera. GM:s VD Fritz Henderson sa i ett uttalande att man skulle börja lyssna på marknaden. Chrysler leds nu av Fiat som genom tekniköverföring som betalning fått 20 % av aktierna och ledningsansvar. Att Fiat har mycket att ge Chrysler i kunskap om småbilar och avancerad teknik är troligt men vad Chrysler kan bidra till Fiat på Fiats nuvarande marknader är svårare att se men det ger sannolikt Fiat en chans på att komma in på USA marknaden och ett volymtillskott.

Diverse noteringar
· Små stadsbilar planeras av flera tillverkare. Toyota IQ och Tata Nano är redan på marknaden. BMW, VW, Fiat och Opel är på gång. Drivlinor varierar mellan snål diesel, hybrid eller el.

· Kina förbjuder försäljning av Renault Scenic och Laguna i Kina eftersom de inte uppfyller kinesiska säkerhetskrav! I Europa har dessa modeller fem stjärnor i Euro Ncaps test.

· GM:s inköpschef Bo Anderson lämnar GM och blir arbetande styrelseordförande i den ryska bilkoncernen GAZ.

· Hösten 2009 startar Skandinaviens första Toyota-gymnasium på Innovatum i Trollhättan. Syftet är att ge en insikt och förståelse i japanska arbetsmetoder.

· I  JD Powers konsumentundersökning av fel på nya bilar i USA tog Lexus första plats med minst fel. Volvo PV och Saab kom under medel.

· Kinesisk bilindustri har lanserat 89 nya modeller under första halvåret 2009. Mest personbilar men även ett antal SUV. Under resten av året kommer ytterligare 40 nya modeller.

· Toyota minskade sin produktion globalt med 43 % till 2,5 miljoner fordon första halvåret 2009. Nissan minskade med 40 % till 1,1 miljoner fordon och Honda minskade 33 % till 1,3 miljoner fordon under samma tid.

· ACEA ordf. och Reanult/Nissan chefen Carlos Ghosn bedömer att EU:s bilmarknad kommer att återhämta sig först 2011.

· Daimlerchefen Dieter Zetsche tror inte på en så stor minskning av antalet biltillverkare i världen som vissa bedömare. För mycket nationella intressen backar upp tillverkningen och förhindrar utslagning.

· Hybridbilar ska enbart ses som en övergång mot elbilar — men det kommer att ta tid, säger Bernd Bohr, chef för Bosch bildivision. Bosch räknar med en global bilproduktion 2015 på 85 — 90 milj. bilar varav 5 milj. är hybrider och 500 000 elbilar. År 2020 bedöms antalet hybrider uppgå till sex miljoner och tre miljoner elbilar inklusive plugin-hybrider som här räknas som elbil. Utvecklingen är beroende av batteripris. Idag kostar 20 mils räckvidd 190 000 kr i batterikostnad.  Bosch räknar med en halvering av batterikostnaden när volymerna ökar. Japan och Kina leder utvecklingen och där är utvecklingen samordnad och effektiv. I Europa ser vi en snårskog av nationella lösningar.
 
· Bilförsäljningen i världen är låg men viss optimism börjar skönjas. I länder med skrotpremier har en ökning av främst mindre bilar skett. Bilförsäljningen i juli i USA visar positiva tecken och botten bedöms vara passerad. Skrotpremien har definitivt bidragit till ökad volym men uppgången sker från en mycket låg volym, den lägsta på 25 år.

· I Europa varnar J D Powers analyser för en dramatisk minskning när skrotpremier som hållit igång bilförsäljningen i Tyskland, England, Spanien, Frankrike och Italien upphör. 2009 väntas Europa försäljningen uppgå till 13,2 miljoner bilar mot 13,6 miljoner 2008. Bilförsäljningen i W- Europa ökade under juli med 4 % . I Tyskland ökade försäljningen med 29 %.
 
· Det kan bli dyrare att producera i lågkostländer jämfört med Sverige visar en rapport från Exportrådet som gjorts på uppdrag av Fordonskomponentgruppen.

ARTIKELARKIV
Adress: Box 111 19, 404 23 Göteborg - Tel: +46 (0)31 61 24 02 - Fax: +46 (0)31 - 61 24 01 - E-mail: info@automotivesweden.se
Copywright