På svenska
In english
Tidning Om oss Aktiviteter Kontakt Snabbmeny
Automotive Sweden är en oberoende organisation utan vinstsyften. Vi sprider kunskap om den svenska fordons-
branschen till nationella och internationella aktörer samt stimulerar till samarbeten. Våra insatser ska bidra till en fordonsbransch i tillväxt.
ANMÄLAN TILL NYHETSBREV
Ett kontaktnät utöver det vanliga
Automotive Sweden är en liten organisation. Men vårt kontaktnät är stort. När du vänder dig till oss får du tillgång till värdefulla kontakter i en rad organisationer. Här är några exempel på organisationer vi samarbetar med.
BIL Sweden
Svensk branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

 
Biogas Väst
Världens första regionala projekt för biogas som drivmedel.
 
Chalmers
Internationellt känd teknisk högskola inom teknik, naturvetenskap och arkitektur som driver 44 mastersprogram, varav 17 med kopplingar till fordonsindustrin.

 
Espira
Tillväxtcenter i Sjuhärad som ger konkreta och handlingskraftiga råd till nyföretagare samt mindre och medelstora företag.
 
FKG (Fordons Komponent Gruppen)
En branschorganisation för underleverantörer till fordonsindustrin.

 
Gothia Science Park
En samlad miljö för expansiva och kunskapsintensiva företag på campusområdet vid Högskolan i Skövde.
 
Innovatum Teknikpark
Teknikpark i Trollhättan med fokus på produktionsteknik, audiovisuell teknik samt energi- och miljöteknik.
 
IVSS
Samarbetsbolag mellan offentlig sektor, företag och industriorganisationer med syfte att stimulera forskning och utveckling av framtida trafiksäkerhet.
 
Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park är ett världsledande forskningscenter för ny teknologi och kommunikation. Parken möjliggör ett unikt och givande samarbete mellan näringsliv, högskola och samhälle. Här möts 17 000 personer inom 230 utvecklingsföretag och högskola.

Produktionstekniskt Centrum
Laboratorium som utvecklar smarta och effektiva produktionsmetoder.
 
SAFER
Organisation som fungerar som ett nav inom forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö.
 
SHC (Svenskt Hybridfordonscentrum)
Forskningsinstitut inom teknologier för framdrivningssystem och energilagring.
 
Smart Textiles
Centrum för utveckling, design och produktion av nästa generations textila produkter med bas i Borås.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP-koncernen arbetar i starka forskningsmiljöer. SPs profilområden visar den samlade kompetens inom viktiga bransch- och samhällsområden. 

Telematics Valley
Stödjer och stärker utvecklingen av affärsmöjligheterna och tekniken kring telematik.
 
Test Site Sweden
Arena för demonstrationer och tester inom säkerhet, miljö och intelligenta transportsystem.
 
Viktoria Institute
Hjälper svensk fordons- och transportindustri att uppnå hållbar utveckling och tillväxt.
 

Automotive Sweden
Box 111 19
404 23 Göteborg
Telefon. +46 (0)31 61 24 02
Fax. +46 (0)31 61 24 01
E-post. info@automotivesweden.se